گریوان GERIVAN

هفته پژوهش وفناوری

پنجشنبه 22 آذر 1386

" بدون پژوهش ومطالعه تصمیم گیری نکنیم "
    شعارخوب و زنده ای است .زنده به این سبب که تصمصیم سازی وتصمیم گیری بدون عجله وباآگاهی صورت می گیردولی اجرا درست وبموقع شروع وخاتمه می یابد.برخلاف روح حاکم براین جمله ،بعضی دست اندرکاران پژوهش وتحقیق ،مطالب خودرادرهمین باب کمترمطالعه شده بیان می دارند. ابعاد تحقیق ونیازهای آن زیاداست ، ولی گویندگان سخن ،دراین زمینه اولین مشکل را نداشتن بودجه وامکانات می دانند.انکارنمی توان کردکه بدون داشتن پشتوانه ی مالی نمی توان کارهای زیادی کرد،(بی مایه فتیراست)اما همین گفته نیز بی تحقیق وپژوهش است . اینکه چه مطالعه وپژوهشی رانیاز داریم ؟چه میزان بودجه بایدصرف کردتاپژوهشی کاربردی شود؟و...رامحول کرده ایم به اختصاص  بودجه پژوهش ، مثلا فلان درصد ازتولیدخالص ملی ویا چنددرصد بودجه جاری وعمرانی کشورتعیین وبه دستگاه پرداخت تابتواندمطالعه کندکه چه طرح مطالعاتی وپژوهشی را ارائه دهد.
     یک تحقیق وپژوهش درخصوص خودپژوهش لازم است تاجامعه بداند درکجا ایستاده وقراراست بعدیک یا چندبرنامه به کجا برود؟
   جملات بالا ازاین جهت بودکه برای برداشتن خیز علمی آگاهی همه جانبه نیازاست ورنه یک مسول یا یک محقق دردستگاه دولتی ویا بنگاه خصوصی به خیلی از امور و وظیفه خویش آگاه است.برنامه های پنج ساله وچشم اندازما اگربامطالعه وتحقیق تنظیم شده باشندعلاوه برمجریان ،عموم مردم هم ازآینده کشورمطلع بوده وهمگام وهمراه برنامه خواهندبود.آیا اینگونه بوده؟ آیابه تحقق اهداف برنامه ها امید واعتماد داریم؟[ پنجشنبه 22 آذر 1386 - 12:12 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [علمی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic