گریوان GERIVAN

هادی ساعی ایران را طلائی کرد

شنبه 2 شهریور 1387
نظرات کارشناسی وپزشکان دربارقاجار

     بی هیچ حاشیه وتوجیهی خوشحالیم  وتبریک می گوئیم  به هادی ساعی وملت ایران به خاطر طلائی که موجب سرفرازی پرچم ایران دریک رویداد مهم جهانی شد. بعد ازآنهمه یاس بوجود آمده دربین مردم ازعدم توفیق کاروان ورزشی ایران درالمپیک ۲۹ باید گفت درهرشرایطی نباید گذاشت یاس به جامعه تزریق شود وهمچنان امیدوار وشاداب امید به آینده داشت. هادی ساعی ونمونه های این چنین متعلق به ایران وایرانی بوده ومحصول تلاششان را درومی کنند.اینکه چرا حرکت های جمعی کمتر ببارمی نشیند وتلاشهای فردی وقهرمانه بیشتر نمود پیدا می کنند، بحثی تاریخی وتقریبا جنجال برانگیز شده است .بدبینانه ترین نظریه دراین مورد را چپ های طرفدار شوروی سابق القاء کرده اند که ایرانی نمی تواند موفق شود ...
       درهرصورت همه به مشکلات واقفیم ودرحرف وبیان درد ، هرکداممان  یک پا کارشناس وخبره ایم ولی باید برای درمان آنها خواست و اراده ی جمعی بوجود آید. 
       همه کارشناس وصاحب نظر حراف از آن جهت آمد که گویند : شاه قاجار را پرسش آمد که آهای وزیر اعظم ما بگویید : درمملکت ما چه حرفه وشغلی ازهمه کسب ها بیشتراست .پاسخ آمد که ای قبله ی عالم جانم به فدایت ، شغل طبابت وپزشکی ازهمه ی شغلها بیشتر است .شاه را باورسخت امد وندا داد مردک این چه حرفی است ، این شغل درمیان جماعت فرنگ هم هنوز به تعداد کافی و وافی رونق نیافته آنوقت تو می گویی در ملک ما بیش از بقیه ی کسبه پزشک وجود دارد . در اینجا که هنوز باسوادان از تعدادانگشتان دستها تجاوز نکرده ، چگونه طبیب بیش از بقیه است . نکند مزاح کرده ویا ما را دست انداخته و نادان فرض کرده ای . نه وزیر شما سگ که باشد که شاه شاهان ، پدر ملک و ملت را به سخره گرفته باشد. اگر به گفته این حقیر سراپاتقصیر شک دارید ، یک امروز را به حرف بنده کرده دهان وچانه ی مبارک را با دستمالی ببندید وبا هیچ کس سخن مگویید .اگر کسی را پرسش ازاین وضع آمد به اشاره بفرمائید که دندانتان درد می کند ونمی توانید صحبت کنید .این وضع را با گردش در دربار بدون تکلم کلمه ای تحمل فرمائید.
     شاه را این تدبیر پسند افتاد و ضمن سرکشی به دیوان با خدم وهشم خویش درمعیت وزیر اعظم تا وقت نهار ظهر لام ازکام نگفت . بعد نهار به حرفها ونظرات طول روز مروری داشته تصدیق فرمودند که صحبت وزیر اعظم خودشان( او وزیر خودشان است که اینقدر داناست )  بی ربط هم نبوده است. چه آنکه از اولین لحظه ای که قبله ی عالم را آبدارچی باشی دیده وبعد جویا شدن حال پادشاه تجویز فرمودند : که گل گاوزبان دم کرده وازمیخکی برای شفایشان استفاده نمایند تا آنگاه که وزیر عدلیه ی او افاضه فرمودند که سرگین الاغ ماچه را دودکرده و دهان مبارک را دود اندود کنند ، خیلی نسخه ها برای درد دندان عقل پادشاه تجویز شد . خاتون بزرگ سیخ داغ کرده را ، وزیر خزانه داری منقل وبافور را، خواجه ی دربار ادرار پسر بچه ی غیر ممیز را ، وزیر بلدیه دم کرده ی آنوخ را ، کوچک بانوی حرم سرا فراغت ازکار وگردش روزانه را و کهتر ایشان انبر اوستا ی ختنه گر را ،قوش باشی دربار جوشانده ی تولکی درمانی و ریشه ی کما ،  و...و... پادشاه و وزیر جمع نسخه های پیچیده شده را از مجموع ملاقات کنندگان حضرتش کم کرده متوجه شدند که عده ی زیادی طبیب داشته وبی توجه به آنها بوده اند. ....
  و اینک که ناکامی های ورزشی را مشاهده کرده ایم کارشناس شده نسخه می پیچیم: اینکه کاروان ورزشی چرا موفقیت لازم را بدست نیاورده نه نظر رئیس ورزش می تواندملاک باشد که می گویند :سه سال برای تحول ورزش کفایت نمی کند ونه نظرات دیگران که منکر هرگونه تلاش وکوششی دراین باره می شوند ونه نوشته ی سوژه وار من که از برای دل خویش نگاشته وبیشتر توجهم به اخلاق ورفتار مردمی ساعی است تااینکه بدانم اوخود به تنهائی قهرمان بوده ویا اینکه مجموعه شرایط وتلاشهای ورزشی اورا قهرمان کرده است.البته سه سال که برای تحول فرصت کمی نیست ولی مردم عطای تحول را به لقایش بخشیده اند می پرسند هرآنچه بوده را هم بخوبی حفظ نکرده وتنزلش داده اید.
 باشد که ازاین همه حرفهای کارشناسانه دربخشهای مختلف ورزش و... نتیجه ای گرفته و آینده ی بهتری بسازم.[ شنبه 2 شهریور 1387 - 12:08 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [ورزشی , ] [+]

سرمربی تیم ملی فوتبال

سه شنبه 14 اسفند 1386
علی دائی
  چه می کنه این علی دائی .
     یکروزی یکی ازاساتید دانشگاه دائی گفته بود ، اوتنهادانشجوئی است ازسرش خوب استفاده می کند.وحال اوبایدبیش ازگذشته ازسر استفاده کندتا ازپا. علی رغم عدم ارادتی که به فوتبال دارم ،بازیهای مستقیم خصوصا تیم ملی را می دیده ام . وقتی که آقای گل جهان دوران رکود خودرا سپری می کردوگلی ازطرف اوصادرنمی شد ولبه ی تیز حملات به سمت او سرازیر بود،فکرنمی کردم این گفته ی ادریس آقای ما به این زودی تحقق پیداکند.اودر دوران حضیض دائی می گفت به این سروصدای امروزتوجهی نکنید، علی دائی به محض اینکه پایش ازفوتبال کنده شود سرمربی تیم ملی شده وتارئیس فدراسیون و ریاست تربیت بدنی پیش خواهدرفت.به هر روی اگردائی توانائی هدایت تیم را داشته باشد چه بهتر که قراردادمربی خارجی لغوشد. برای او وتیم ملی فوتبال آرزوی موفقیت وسربلندی می کنیم.


[ سه شنبه 14 اسفند 1386 - 12:03 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [ورزشی , ] [+]

پیروزی عراق

دوشنبه 8 مرداد 1386
فوتبال عراق قهرمان آسیاشد
    ازفوتبال فقط پخش مستقیم وبازیهایی که جنبه ملی دارد پیگیری می کنم وبعضی بازیهای حساس ورقابتی راهم برای کلکل کردن با آقاپسر هاتعقیب کرده وژست مخالف ایشان را می گیرم.
  بازی عراق وعربستان به ظاهر ازمقوله های فوق نبودولی درعین ناباوری خوشحال می شدم که عراق برنده رقابت باشد واینگونه شد.
    عراق خسته ازرقابت های اجتماعی وسیاسی پس ازصدام؛ اولین پیروزی وقهرمانی خود درجام ملتهای آسیا را خوش تجربه کرده  ورودخوبی به جامعه جهانی داشته است .بااین رویدادتاریخی همچون مسائل سیاسی ؛ورزش عراق  هم درراس خبرهای روزقرارگرفت.
    این پیروزی نشان ازچیست؟درکشوری که گروههای سیاسی آن همدیگررابر نمی تابندورهبری دولت خویش وآمریکارابه چالش کشیده اندچگونه بازیگران صحنه ورزش آن؛ بازی منسجم تیمی ارائه وبرکشوربه ظاهرباثبات وثروتمندفائق آمدند؟
   نقش مربی وکادر فنی وبازیکنان هریک چنددرصدبوده است؟آنهاچه داشتندکه ماوعربستان نداشتیم؟مگر چه اتفاقی افتادکه تیمی که به تیم  ب  ماقبل ازاین بازیهاباخته بوداینگونه صدرنشین آسیاشد؟
    به هرروی این پیروزی به کام همه عراقیها شیرین ترباد.

[ دوشنبه 8 مرداد 1386 - 01:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [ورزشی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic