گریوان GERIVAN

سال1430هجری قمری

یکشنبه 8 دی 1387
اهمیت هجرت

   اگه عرب‌ها به اندازه‌ی ایرانی‌ها به آغاز سال‌شان اهمیت می‌دادند، امشب را باید جشن گرفته وشادی می‌کردند(خداراشکر که چنین رسومی ندارندوگرنه این هم به دامنه‌ی اختلافات ما باایشان افزوده می‌شد)
  وچه به‌جا ومناسب مبدا سال در تاریخ شمسی  و قمری هجرت حضرت رسول اکرم از مکه به مدینه قرار داده شده است. این سفارش قرآن همیشه جاری وساری است که اگر دریک منطقه ومحل زندگیتان با مشکل مواجه شد، زمین خداوند وسیع است، هجرت کرده به جای دیگری بروید تا در زندگی شما گشایش وتغییری حاصل شود. نمونه روشن وبارز آن هجرت پیامبر بوده که برای گسترش اسلام، مکه ومشکلات آن‌روزش را ترک کرده به همراه یاران قلیل خود وارد مدینه شدند.پیامبردرمحیط مساعدمدینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، با تبلیغ دین خویش برپیروان این آئین افزوده  ونه تنها مکه که آوازه‌ی آن رابه بلاد دوردست هم رسانده و قلوب مردمی که حتی رسول خدا را هم ندیده بودند، فتح کرد.
  ۶۱ سال پس از هجرت پیامبر، اولین ماه سال هجری قمری منشا تحول دیگری شد. این بار فردی از نسل پیامبر، اعمال حج را ناتمام گذاشته، مکه را به سوی عراق ترک کرد. غیر ازثمرات معنوی قیام امام‌حسین(ع) از نظر ظاهری هم این  حرکت مشابه هجرت حضرت رسول (ص) است.
  بیان بعضی ماجراهای کربلا وحماسه یاران امام حسین(ع)درایران، با فرهنگ ایرانی بومی شده است. ایرانیان همان‌گونه که قهرمانان واسطوره‌های تاریخی خود را می‌ستوده‌اند، از نقش‌آفرینان واقعه‌ی کربلا یاد می‌کنند. اغراق نیست اگر به‌گوئیم ایرانیان بیش از هموطنان عرب امام حسین(حتی شیعیان آن) در راه ایشان جان‌فشانی کرده وره‌روی کرده‌اند.
    تعلق خاطرایرانیان به اسلام، انبیاء و اولیاء سبب گردیده تا هنوزهم در بعضی منابع واسناد ایرانیان تاریخ قمری قیدشده ولزوم تبدیل ماه‌های قمری و دانستن نام وتعداد روزهای آن را برای برخی امور روزمره اجتناب ناپذیر نماید.[ یکشنبه 8 دی 1387 - 02:05 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [تاریخی , ] [+]

روزملی شدن نفت

چهارشنبه 29 اسفند 1386
۲۹اسفندورابطه آن با ما
    به واسطه ی برنامه ی که تدارک دیده شده ُ مجبورم سرکارباشم .تازه وقت نماز دیدم اطاقهای اطراف وسالن کسی نیست. بعد یک لحظه توقف به خاطرآوردم که امروزتعطیل رسمی است و بی درنگ برای نهیب خود وجلوگیری ازآلزایمر تاریخی بیشتر ُ نوشتم که این روز را درخاطرسپرده باشم . گرچه این تعطیلی تحت الشعاع تعطیلات نوروز است ولی باهمین یک روزُ ضمن کسب آمادگی برای عید تعیطیلی کارمندان افزایش می یابد. ازاین بابت هم ازجناب دکترمصدق ممنونیم. کاریزرگی کردنددست اجانب را ازثروت خدادادی ماقطع کردند....ولی چه فایده مارا تنبل بارآوردند.ُ بیش ازیادآوری عظمت ملی شدن نفت به روزتعطیلی آن وثروتی که بی هیچ تلاش نصیبمان می شود فکر می کنیم.به قول هویدا ما آقائیم وخارجیها نوکرما آنها کارمی کنندبرای ما .تازه باهمه ی ول خرجیهایمان بازهم نمی دانیم بااین پولها چه کاربکنیم.هرچه پرتقال وموز وسیب و...برای شب عید آوردیم ولی بازم پولمان زیادی است .کاردیگه ای نمی شه کرد.میریم زمینهای کشاورزی را می خریم چندماه دیگه گرون می شه می فروشیم بااین پول ما هم مثل اون بچه های مش باقر و قلی خان شایدبتونیم کمری وسوناتا و...راکه ازاون ورآبها بی هیچ مشکلی وبدون اینکه دست مونتاژکارهای ما به آن بخوره برایمان فرستاده اندبخریم.اونائی که دیده وسوارش شده اندخیلی تعریفها می کنند. مش باقر که مرد ُ قلی خان هم که پیر شد نمی تونه کاربکنه .پسرای دوتاشونم اصلاکار کشاورزی بلد نبودندُ ُ درطویله سابق قلی خان را بزرگ کرده ُ بنگاهی زده دارند زمینهارا می فروشند.تا حالا که فقط دوهکتاررافروخته اند برا هر پسر یک کمری سفید یخچالی خریده اند. همکارا گفتند ما چه مان ازاوکشاورزا وبچه هاشون کمتره - اینا هموناین که در عمرکارمندی ما ازاداره ی ما وبقیه ادارات نهاده وغیر نهاده می گرفتند.یعنی ازهمین کمکهایی که از ما کارمندهای مزدثابت گرفتند حالانون به نرخ غیرکشاورزی می خوردندوزمینهارامتر متربا چه نازی به ما می فروشند....
  ای بابا  حسن آقا تاهمینجا بسه .می بخشید که حرفتونو قطع می کنم  تواین شلوغی کارو یک بحث مهم نفت چرا ماروبه سمت مسائلی می بری که سوز دوجانبه برایمان داره .ازیک طرف روستائیم ودستی دربخش کشاورزی داریم دلما به حال زمینهای کشاورزی می سوزه وازطرف دیگه پول نداریم که زمین بخریم تا پول دارتربشیم .اینهم یک پارادیم کارمندی است که بین عقده ی خود ووضعیت پیش آمده و وسوسه های مادی روزگار می مونه چه کاربکنه. درواقع دراین نوشته می خواستیم ازمصدق بخاطرخدمات ملیش تجلیل کنیم .با این حرفهاو کارایی که می کنیم ُ تنش توگورمی لرزه .البته اون با همه ی این حرفها واشکالات امروزی نخواهدگفت کاش این ماده سیاه بدبورا خارجیها می بردندتاما بخاطرنداشتن نفت مثل بقیه که نفت ندارندکارکنیم .اوحتما باآگاهی این کارو کرده ومسول وضعیت امروزما وکارهایی که می کنیم هم نیست .....

  به صورت برای همه ی مزایای ملی شدن نفت ازآقای مصدق ممنونیم وبرایش فاتحه ای نثارمی کنیم وبه مردم ایران به خاطر این روزماندگاردرتاریخ تبریک می گوئیم .[ چهارشنبه 29 اسفند 1386 - 02:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [تاریخی , ] [+]

سالروزجنگ تحمیلی

شنبه 31 شهریور 1386

هفته دفاع مقدس

     با اینکه یادداشتهای قبلی به حدکمال نرسیده ، وعلی رغم اینکه نوشته های مرسوم درگریوان تاریخ نگاری نیست ولی بعضی اتفاقات ویا وقایع  ثبت شده در تقویم ها - بادرجات اهمیت متفاوت – ما را وادارمی می کنندکه حرفی زده ویا بهتربگوییم صفحه ای سیاه نمائیم.
   سالروزحمله ی ارتش صدم به ایران، به واسطه خیلی امورازجمله شهیدشدن تعدادریادی ازفرزندان ایران، خسارات مادی فراوان، مدت 8 سال بیم وامیدایرانیان، و...ازخاطره های مردم ،حتی آنان که سالهای سال بعدازمابه دنیا بیایند، زدوده نخواهدشد
.
    فارغ ازخسارات مادی ومعنوی بارشده برمردم ، اکثرخانواده های ایرانی مستقیم ویا به واسطه خویشاوندی ویادوستی ،حتما یک یاچندعزیز شهیدشده دارندواین کفایت می کندکه درمواقع مختلف به یادآن عزیزان باشند.
   قطعا هیچ عقل سلیمی نه درگذشته وحال ونه درآینده طالب جنگ نخواهدبود.تلاش همه برای جلوگیری ازوقوع هرنزاعی دردنیاست ،ولی درصورت چنین پیش آمدی ،همه به طرق مختلف به دفاع ودفع شر خواهندپرداخت .درهمین ارتباط ودر سالروزگفتگوی تمدنها، این پیشنهادارزنده ی ایران ،می تواندبرنامه ی جهانی برای جلوگیری ازوقوع هرگونه جنگ درایران وجهان ،جایگزین برنامه های جنگ سالاران گردد.
   یک باردیگر درسالروزجنگ تحمیلی وهفته دفاع مقدس ،یادوخاطره ی همه شهیدان، خصوصا شهدای گریوان ازجمله شهیدان:
قهرمان ، بازرگان ،عیسی ، داوود ، و...
دوستان شهید:جهانگیر نارنجی ، احمدآل سیدان ، و...
را گرامی می داریم .[ شنبه 31 شهریور 1386 - 11:09 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [تاریخی , ] [+]

کودتای ۲۸مرداد

یکشنبه 28 مرداد 1386
  سایه سنگین 28 مرداد
   امروزبرگی ازبرگهای تاریخ ایران است که بعدازمشروطیت حادثه مهم مردمی  تلقی می شود.اکثریت مردم این روزراقدرمی دانندولی برای بوجودآوردندگان ومخالفین مصدق پارادیمی است که گرنبودگذرزمان هضمش آسان نبود. 28 مردادازآن روزهایی است که باهمه حرف وحدیث های پیرامون آن سایه اش برسرخیلی هاسنگینی می کند.آمریکا بعنوان طرفداردموکراسی ،دولت مردمی ونماددموکراسی مردم ایران راباکودتاازمیان برداشته وبعنوان یک رسوائی درکارنامه خودبه ثبت رسانده است.مخالفین داخلی مصدق ازیک طرف قصد یادآوری کارنامه سیاه آمریکارادارندوازطرفی باذکراین واقعه بایدکارنامه ایشان رامرورنمایند.ازاین زاویه مصدق وکوتای 28 مرداداستخوان گلوگیری است برای آمریکاودشمنان او.آمریکا با اینکه به سبب کارنامه سیاه درهمکاری با انگلیس توان مانورهای دفاع ازحقوق بشر ودموکراسی را ازدست داده ولی همچنان درتلاش است تابااعلام بخشی ازدخالتهایش درکودتا، این لکه ننگ را کم رنگتر جلوه نماید.
   درهرحال باشدکه یادآوری روزهای سرنوشت سازتاریخ ایران گرفتن پندوبرداشتن گامهای بعدی باشد.
      پدرم خاطره ی این روزراچنین می گفت: "صبح که برای برای کارهای خودازگریوان به بجنوردآمده بودم ،جمعیت زیادی  رادیدم  که درخیابان (ظاهرااوایل خیابان بش قارداش)به راه افتاده ودرودبرمصدق می گفتند.دروسط جمعیت سرهنگی روی کرسیچه (چهارپایه) رفته وحرفهایی درتعریف ازمصدق می زدومردم حرفهایش را تاییدمی کردند.بعدتوقفی کوتاه به چهارشنبه بازاررفته وپس ازخریدوانجام کارهایم درمسیربرگشت به سمت گریوان ،عده ای ازمردم  ،شایدهمان تعدادصبح، بادرودبرشاه گفتن مصدق را خائن به میهن می خواندند"

[ یکشنبه 28 مرداد 1386 - 01:08 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [تاریخی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو