تبلیغات
گریوان GERIVAN - دوم خرداد

گریوان GERIVAN

دوم خرداد

چهارشنبه 1 خرداد 1387
فردا سوم خرداد
 است ، به همین مناسبت برنامه ای تدارک دیده شده که درآن سرداران جبهه وجنگ حضوریافته وجوایزی هم به پاسخ شرکت کنندگان مراسم داده خواهد شد .
  گرچه ممکن است اشتباهی در بیان گوینده ی محترم رخ داده ومی خواسته بگوید فردا به مناسبت سوم خرداد برنامه ای ....  ولی واقعیت اینست که کمتر کسی است که به دنبال وقوع دوم خردادی دیگر باشد.ولذا به عمد باید یادی ازآن نکرد ،حتی بدیهایش را هم نباید گفت.عده ای را عقیده برآنست که حماسه ی دوم خردادبه موازات حماسه ی سوم خردادبوده واکثر فتح آفرینان سوم خردادبه دنبال دوم خردادحماسه ای درخورزمان ومکان خویش خلق کردندولی به جهت تبعات بعدی قبول چنین فرضیه ای مشکل شده و عده ای تمام سعی خودرا برای محو این واقعه ی مهم ملی بکاربسته والحمدالله به روزگارامروز توفیق حاصل نموده وجشن سوم را به دوم می گیرند. راستش یکی  ازباب مزاح این یادآوری را کرد ،ورنه برگهای زرین تاریخ معمولابه زمان خود مهجورند. همانگونه که نوابغ به روزگارخویش ناشناس ویا مغضوبند. درهرصورت دوم وسوم ، خوب وبد متعلق به ایران وایرانی است وبه جای خود نقد وتحلیل منصفانه را می طلبد.


[ چهارشنبه 1 خرداد 1387 - 02:05 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [سیاسی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com