تبلیغات
گریوان GERIVAN - رابطه نفت با گرانی زمین

گریوان GERIVAN

رابطه نفت با گرانی زمین

جمعه 9 فروردین 1387
کراهت خرید وفروش زمین
       وقتی  ذهنیات یادداشت ۲۹ اسفندوکشیده شدن واقعه ی مهم ملی شدن نفت به قصه خرید زمین ،مرورمی کردم برای عزیزی ،این  گفته ی بابام را بیان کردم که : هرچقدرهم که زمینی گران بود ، همانقدرکه کسی توانست پولش را تهیه کند بخرد چون دوروزدیگر کسی که ضرر می کند فروشنده ی زمین  است ونه  خریدار . ایشان هم برای تایید این گفته اظهارداشتند ، در منابع دینی فروش زمین مکروه است . کراهت فروش هم به سبب زیانی است که متوجه فورشنده می شود مگر اینکه به قصد تبدیل به احسن بخواهد معامله ای را انجام دهد. دربیان داستان قبلی ما هم که ازفروش اراضی کشاورزی توسط دهقان پیر ویا فرزندان شهرگشته وبی اطلاع از رنج دهقان ،شروع شد ، متضرر همیشگی همان کسی است که زمین را فروخته وغیر زمین را صاحب شده است. کمری دهقانزاده روزبروز افت قیمت پیداکرده وزمین فروخته شده اش  روزبروز رشد کرده و غیراز خریدار زمین ، واسطه های زیادی را به به نان ونوائی رسانده است.  افت قیمت خودروئی مثل کمری واون ماشینهائی که به قول بچه ها یک طبقه روی پیلوت ساخته شده اند(شاسی بلند هائی مانندپرادو و...) درکنار  افزایش قیمت زمین ومسکن ، همش به خاطر نفت ملی شده ی جناب مصدق است .( بازم بگم اینها ربطی به آقای دکتر مصدق وملی کردنش ندارد ) حالاکشورنفت دارد ومال خودش است .هرچند قیمت آنرا دیگران تعیین می کنند ولی ما بعدملی شدن صنعت نفت خیلی روی اکتشاف واستخراج آن زحمت کشیده ایم ، قیمت هرچقدرباشد بازهم به خاطرسرمایه گذاری زیاد دراین بخش وازآن بالاتربه سبب نیاز وتک محصولی بودنمان مجبوریم ، نفت را از زمین خارج کنیم وبه خریداران بفروشیم . با پولش چه کاربکنیم.بازداستان فرامایش هویدا: خارجیها کارکنند وما آقائی. خارجیها خودرو ، لوازم منزل ، لوازم آرایشی ، اسباب بازی ، سوزن ، پرتقال ونارنگی وموز ، بنزین ، شکر و...و...و...تولید کنندما مصرف .حیف که نمی توانندزمین تولید کنند.و همین یک قلم دردسرزا شده است .ما با پول نفت ، ماشینهای رنگارنگ وبا تکنولوژی روز که سهل است بنزین آنها راهم واردمی کنیم  ولی متاسفانه امکان ورود زمین را نداریم وهمین یک مشکل بلای جانمان شده است.شهرها بزرگتر وزمین گران وگران تر می شود.زمینهازراعی وباغات تخریب می شوند. ما همه ی این مشکلات را تحمل کرده  می توانیم، محصولات کشاورزی وباغی را وارد کنیم. ولی برای مسکن وخانه ی نسل متولد شده دردهه ۶۰ چه کنیم؟ 
  با هر طرح وترفندی هم که  می خواهیم جوانهارا صاحب خانه بکنیم نمی شه که هیچ باعث گران شدن زمینها می شیم. زمین تهیه می کنیم که شهر وشهرک جدیدبسازیم ، پولهای سرگردان درنزدیکی همان جا مسکن کرده ،مسکنهای ماراهم برای درد جوانها خنثی می کنند. پول جای امن وباثباتی می گرددچه جائی بهتراز زمین . اینجاست که زمین خواری ودلالی باب شده و دست ما درجلوگیری از تخریب وتغییر کاربری اراضی زراعی وباغها به جایی نمی رسد.علت را رها کرده به معلول خیره شده ایم .


[ جمعه 9 فروردین 1387 - 07:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [اقتصادی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com