تبلیغات
گریوان GERIVAN - فرهنگ تعطیلات

گریوان GERIVAN

فرهنگ تعطیلات

دوشنبه 5 فروردین 1387
بین التعطیلین ،تعطیل

      این که تعطیلات واستراحت خوب است شکی نیست .آنچه مورد اختلاف ومناقشه است میزان وزمان تعطیلیهاست. تعطیلات به فرهنگ تبدیل شده است.این فرهنگ را دولت برای مردم ویا مردم به دولت القاءکرده اند، نیازبه بررسی سوابق تاریخی آن داردکه موضوع  امروزمانیست .ولی نقص این همه تعطیلی را ازمنظر فضای مجازی ویا اینترنت مد نظر  قراردهید. درهمین یک هفته اخیر درغیاب روزنامه ها ،غیر ازخبرهای نیم بند صداوسیما ،نه تنها خبر بلکه هیچ تحلیل ومقاله ای هم  درسایتهای اینترنتی نیامد . این یعنی عند تعطیلات .یعنی همه چیزتعطیل ، اگه اهانت نشه باید گفت مخ هم تعطیل . قطعا گرداندگان سایت ها ی اینترنتی اگربه اندازه روزهای عادی نه ، تا حدنیازبه وسایل مورد نیازبرای تحریر مطالب خود دسترسی داشته اند.حال چرا چیزی ننوشته اندبه غیر ازتعطیلی زندگی چه می توان توجیه گر آن باشد.با این وصف تااین فرهنگ تغییر نکندمردم به دنبال تعطیل کردن ودولت هم برای رضای ایشان ، بطور رسمی وغیر رسمی اعلام خواهد داشت که بین التعطیلین ، تعطیل.همین امروزچندنفردراداره هاحاضر شده اند ؟ این چند نفر،چندکار اداری ومفید انجام دادند؟[ دوشنبه 5 فروردین 1387 - 09:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [اجتماعی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com