تبلیغات
گریوان GERIVAN - دعا وتبریک سال نو

گریوان GERIVAN

دعا وتبریک سال نو

چهارشنبه 29 اسفند 1386

یا مقلب القلوب و الابصار 
 مدبر اللیل و النهار 
 یا محول الحول و الحوال
 حول حالنا الی احسن الحال

     همگام وهمراه با طبیعت ازخالق کائنات ُ استجابت این دعاراخواسته ُ می خواهیم تغییری به سرعت وزیبائی سبزه های بهاری درتمام شئونات زندگی ما ایجاد نماید. 
 ازاین دعا زیباتر چه می توان گفت .این دعائی مختصر ومفید است که می تواند ُ زمزمه ی هر روزمان باشد .قطعا طبیعت هرلحظه این خواسته را به کمال داشته که اینچنین زندگی را به لحظه درک می کند. من این دعا را درحق همهُ خصوصا آنهائی که با ما حضوری و مجازی حشر ونشری دارندُ کرده  وتقاضا دارم ُ اگر توجهی بودبرای تغییر حال ما هم دعا بفرمایند.

سال نو مبارك[ چهارشنبه 29 اسفند 1386 - 11:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [عمومی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com