تبلیغات
گریوان GERIVAN - کاندیدای گریوان

گریوان GERIVAN

کاندیدای گریوان

سه شنبه 21 اسفند 1386
محمدعلی پاکسیما
   دل را به دریا زدیم وعلی رغم مخالفتهای گروه خبرتازان راست وچپمان - که همیشه تحلیهایشان را یا بادست راست ویا باچپ می نگارند- قصد کردیم بفرمائیم ،اگه کسایی قصد دارند روزجمعه یک نفر را ازسمت راست انتخاب کنند، حتما به کاندیدای برخاسته ازگریوان نظر داشته باشند .چه فرقی برای آنها می کند اونا که توجهی به چپ ندارند ومی خواهند به راست ارادت خود را نشان دهند، چه بهترکه کاندیدای مارابرگزدیده ، ضمن ادای دین به پایگاه خویش ماراهم ازنعمات لابی بهره مندساند.باشد تاگریوان هم ازقافله توسعه بی بهره نماند.حالا چپ نویسها هم که لیستشان کامل نیست وقصد گدایی از این وآن دارند،تبرکا یک نفر ازماراکه با وجوداعلام مواضع شجاعانه ، اصولگرایش نخوانده اند برگزینند. اینها توضیح واضحات بود چون آنکه راحساب پاک است ازمحاسبه درصداوسیما و...چه باک است(پاکسیما).ولذاست که بازبه تاکید عرض می شود روزجمعه درگریوان ودیگر ولایات بجنورد ، ایشان ، پاک یادتان نرود.


[ سه شنبه 21 اسفند 1386 - 03:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [گریوان وگریوانیها , ] [+]


Powered by
Abzarak.com