تبلیغات
گریوان GERIVAN - چهل وهشتم

گریوان GERIVAN

چهل وهشتم

پنجشنبه 16 اسفند 1386
۲۸ صفر
     سالها طول کشید تابدانم چهل وهشتم یعنی چه؟ ماههای قمری وشمسی هیچکدام بیش ۳۱ روزنیستند، پس این عددبیانگرچیست؟ در واقع این غلبه فرهنگ محاوره ای بود .ولی من محصل آن روز ،که می خواستم همه چیز ،حتی کلمات ترکی را با شاقول فرهنگ دیکته شده ی رسمی  وفارسی بسنجم جوردر نمی آمد.هرچه بود وهست علی رغم حوادث غمناک محرم وصفر ، شور وشعف زیادی را ازاین روزها ثبت وضبط کرده ام.کسالت ثبات ماههای خورشیدی را  گردش وتغییر فصول و بی ثباتی ماههای قمری زائل می کند.داشتن این دوفرهنگ علی رغم حساسیت برخی از طرفداران وپیروانش نسبت به هم ، خالی از لطف نیست.یک مسلمان وشیعه ی ایرانی ، مزه ی عزاداری در تمام فصول را چشیده ،از حلاوت روزه داری در گرما وسرما بی بهره نیست.خوان نعمت دراین دوماه  گسترده است ،چه آنوقت ها که هلیم دهه اول راهر شب درچند تکیه وحسینیه با نمک وقاشق همراه ،می خوردیم وچه حال که شله ی روزهای پایانی محرم وصفر را به دعوت تناول می کنیم .اگر بخشهای خرافی و زاید برنامه های این دو ماه حذف شده موضوعات اصلی ومهم آن موشکافی گردد، آثاربرکات زیادی برای اجتماع پدیدارخواهدشد که شاید با کلی برنامه ریزی وفعالیتهای اجتماعی واقتصادی هم نمی توان به این میزان از سلامت روحی وروانی درجامعه رسید.حیات وممات رسولان وائمه نعمت وبرکت است ، قدربدانیم وارج بنهیم.


[ پنجشنبه 16 اسفند 1386 - 11:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| الیاس پهلوان ] [مذهبی , ] [+]


Powered by
Abzarak.com